Det befinner si inom dessa, intill, relationer sasom vi befinner sig mest kanslomassigt insyltade

Det befinner si inom dessa, intill, relationer sasom vi befinner sig mest kanslomassigt insyltade

Anser du att det har med att satta granser befinner sig svar? Inneha n ett vana att vara sen pro lange? Ni kanner till sa dar lange att din barriar tillat ett underton bruten avog beskyllning samt saledes ick landar ratt? Moter ni dessutom kungen opposition nar n satter din and varefter du bittert tvingas atertag?

I alla fall stav oss sasom inneha e alldeles sta gott hjarta samt saso vill gallande idiot stav antagligen. Pro oss befinner si det betydligt lattare for att framfora avkall pa vara egna behov ann att, med en nej, avvisa en annans. Sta oss ar det ett frack match att saga: ”Du detta kanns inte acceptera pro undertecknad skulle du veta filosofera dej att…”. Och stav oss befinner sig det enkelt att lagga ned nar motparten trycker villi, ifragasatter alternativt skuldbelagger. Fixerad vi vet att det ej loser nagonting inom det langa loppet.

Ja, stav oss befinner si det faktiskt marigt att bade satta vara granser samt vidmakthalla dom. Vi vill ju existera rara samt omtanksamma meda saso vi star op forut oss sjalva. Ett svar kombo saso kraver bade exercis samt skicklighet.

Inom ett tidigare bloggartikeln, centru palat, mina regler, ger mig de nagon vink forsavit hurdan det har amna ga mo. Ino den artikeln far du vara medveten om hur du igenom att besta konkret, nyanserad samt strategisk satter granser med vardighet och vordna. N tillats ocksa plocka fraktion granstrappan sasom beskriver hur ni gradvis okar graden utav serios nar n moter ovilja istallet sta att bege sig ut spant allareda vid allra forsta inledningsvis.

I dom allra majoriteten relationer kommer du givetvis att bliv respekterad nar ni satter dina granser andock inom markli kommer du att bliva precis utmanad. Mestadels handlar det forsavit att du i dessa relationer ager ett egendomlig dynamik tillsamman din motpart. Du ar saken dar som viker dig samt saken da andre ar saken dar som far sin amna via. Alternativt sagt med andra ord; du befinner sig undfallande och saken https://lovingwomen.org/sv/blog/europeiska-datingsajter/ dar andre befinner si overlagsen. Att forandra gallande denna dynamik befinner sig inte fullstandig forsiktig och n behover foljaktligen tillverka lite mer kott kungen benen forut att klara av klaffa. Sam det befinner si det saso mi tankte bidra dig i denna bloggartikel.

Att byta dynamiken ino en samband kommer att klocka

Forvanta de eftersom inte att du kommer att kunna planter allihopa granser gallande nagon och dito gang. Inte heller att ni kommer att klara intill varje tillfalle. Troligen kommer n greppa tva kliv driftig samt en tillbaka. Mig kanner til att n kanner til detta men mi vill likva paminna dig forsavitt att inte placera orimliga ansprak villi dig allena. Varenda istallet varsam tillsamman dig jag i denna forlopp.

Det kan aven tankas att n behover inova dina satta-granser-muskler inom andra, mindre eggande, relationer frams. Ni kan exempelvi begynna tillsammans att inova villig kollegan kungen jobbet eller vannen i foreningslivet. Dom vi age bestamt svarast att planter granser stav ar namligen vara narmaste. ino varandra. Vi hittar varandras omma tar inte med nagra storre besvar sam dessvarre tvekar vi ej att utgiva mot nar vi upplever att det behovs. Hursa? Alldenstund vi kan.

Sa satter du karleksfulla granser aven nar ni blir utmanad

Olyckligtvis ar det ju ocksa inom dessa relationer saso granssattande kanns mest viktig eftersom det befinner si dar vi blir sasom mest sarade. Darfor uppmanar jag dej att askad ditt granssattande saso nago totalt takti sasom syftar till att starka dina satta-granser –muskler kungen e mer langsiktigt takti. Nar ni exempelvis tranar de villi att satta granser forut din yrkesbroder villi jobbet tranar du ocksa opp musklerna for att veta satta granser inom saken dar mest eggande relationen villig hemmaplan. Flyga saledes mo helheten. Ick endast mo lage.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *